Web stránka je v príprave.

HS Medik s.r.o., Gemerská 3, 040 11 Košice
Tel.: 055 / 685 77 24, info@hsmedik.sk
Medzitým si môžete pozrieť našu web stránku pre produkt KINIRIL na adrese www.kiniril.sk.